Atferlis-, þroska- eða iðjuþjálfi óskast í Hofsstaðaskóla

side photo

Hofsstaðaskóli leitar eftir atferlisþjálfa, þroskaþjálfa eða sérkennara skólaárið 2024-2025. Um er að ræða 80-100 % starf þar sem unnið er með nemendum.

Í Hofsstaðaskóla eru 480 nemendur í 1. - 7. bekk og þar starfa um 90 starfsmenn með það að markmiði að hlúa að nemendum námslega og félagslega og koma til móts við áhuga þeirra og getu. Vel er búið að nemendum og starfsmönnum og er öll aðstaða í skólanum til fyrirmyndar.

Í skólanum fer fram metnaðarfullt starf sem er í stöðugri þróun. Kennsluhættir eru fjölbreyttir og vellíðan nemenda í fyrirrúmi í anda Menntastefnu Garðabæjar. Læsi skipar stóran sess og þjónusta við nemendur með sérþarfir er öflug. Áhersla er á að festa leiðsagnarnám í sessi þar sem m.a. árangursviðmið eru sýnileg, námsveggir nýttir og endurgjöf virk. Nemendastýrð foreldrasamtöl verða einnig í öllum árgöngum á næsta ári. Nánari upplýsingar um skólann má finna á vefsíðunni www.hofsstadaskoli.is

Helstu verkefni og ábyrgð: 

 • Þjálfun og utanumhald nemenda með hegðunarfrávik
 • Gerð áætlana, þjálfun, vinna með félagsfærni og aðlögun námsaðstæðna í samvinnu við fagfólk, stuðningsfulltrúa og foreldra
 • Ráðleggja fagfólki varðandi úrræði fyrir nemendur með hegðunarvanda
 • Halda utan um skráningu, þjálfun og endurmat nemenda
 • Funda reglulega með teymum nemenda til að fara yfir stöðu þeirra t.d. markmið í áætlunum, endurmat og ákvörðun um framvindu þjálfunar

Hæfniskröfur:

 • Atferlisþjálfunarmenntun, þroskaþjálfamenntun, kennsluréttindi
 • Íslenskukunnátta á stigi C1 skv. evrópska tungumálarammanum
 • Faglegur metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Frumkvæði og góð færni í að starfa í teymi
 • Þolinmæði og afbragðs hæfni í mannlegum samskiptum
 • Stundvísi og áreiðanleiki
 • Reynsla af starfi með nemendum með hegðunarfrávik er æskileg

Umsóknarfrestur er til 25. júlí 2024. Ráðið er í stöðuna frá 14. ágúst eða eftir samkomulagi

Nánari upplýsingar um starfið veita Hafdís Bára Kristmundsdóttir skólastjóri, hafdis@hofsstadaskoli.is og Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri, margretei@hofsstadaskoli.is 

Starfsmenn sveitarfélagsins fá hreyfistyrk, frítt í sund, á bókasafn Garðabæjar og Hönnunarsafn Íslands. Þá hefur starfsfólk í skólum Garðabæjar möguleika á að sækja um styrki í Þróunarsjóði leik- og grunnskóla Garðabæjar og er þeim ætlað að stuðla að nýbreytni og framþróun í starfi skóla bæjarins.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um með því að smella á Skrá inn og sækja um starf hér fyrir neðan.

Umsókn um starfið skal fylgja kynningarbréf og starfsferilskrá. Í kynningarbréfi skal gera grein fyrir ástæðu umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila. Öllum umsóknum verður svarað.