Leikskólinn Akrar auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra í 100% starf

side photo

Leikskólinn Akrar eru fjögurra deilda leikskóli þar sem áhersla er lögð á nám í gegn um leik í skapandi námsumhverfi. Grunngildi leikskólans eru virkni og vellíðan þar sem við viljum að öllum börnum og fullorðnum líði vel og upplifi gleði og sigra á hverjum degi. Vellíðan barna er höfð í fyrirrúmi og starfið skipulagt út frá þátttöku og virkni barnanna í öllu starfinu. Sköpun og læsi skapa stóran sess í starfinu. Börnin læra af eigin reynslu með því að skynja námið á eigin hátt.

Á Ökrum vinnum við eftir Uppeldi til ábyrgðar (uppbyggingastefnan). Uppeldi til ábyrgðar snýst að mestu um samskipti, ef samskipti eru góð og gefandi þá má byggja á þeim árangursríkt nám. Þetta er aðferð við að kenna sjálfstjórn og sjálfsaga og styrkja einstaklinga í því að læra af mistökum. Markmiðið er að þjálfa börn í að vera þau sem þau vilja vera út frá eigin sannfæringu en ekki bara að geðjast öðrum.

Ef þú hefur gaman af starfi með börnum og ólíkum einstaklingum þá eru miklar líkur á að þú fallir vel í hópinn okkar. Starfsandi er góður og einkennist af jákvæðni, gleði og góðri samvinnu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Er aðstoðarmaður leikskólastjóra og ber ásamt honum ábyrgð á rekstri leikskólans
 • Er staðgengill í fjarveru leikskólastjóra og starfar þá samkvæmt starfslýsingu hans
 • Vinnur ásamt leikskólastjóra að daglegri stjórnun leikskólans og skipulagningu uppeldisstarfsins
 • Sinnir þeim verkefnum sem yfirmaður felur honum

Menntun, hæfni og reynsla:  

 • Leyfisbréf til kennslu (leyfisbréf fylgi umsókn)
 • Að lágmarki 60 námseiningar í uppeldis- og kennslufræðigreinum
 • Sérhæfð hæfni sem snýr að skólaþróun, stjórnun, rekstri og stjórnsýslu
 • Reynsla af starfi á leikskólastigi
 • Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar og/eða reynsla að stjórnun æskileg
 • Gott vald á rituðu íslensku máli, íslenskukunnátta B2 (samkvæmt samevrópskum tungumálaramma)
 • Góð samskiptahæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð tölvukunnátta

Fríðindi í starfi

 • Á Ökrum er full vinnustytting sem er 4 klst. á viku. Hluta styttingar er safnað í vetrar-, páska- og jólafrí
 • Leikskólinn er lokaður í dymbilviku vegna vinnustyttingar starfsfólks
 • Leikskólinn lokar kl 16:00 á föstudögum en 16:30 aðra daga
 • Skipulagsdagar eru fimm á skólaári og eru samræmdir í leik- og grunnskólum Garðabæjar
 • Starfsmannafsláttur er af leikskólagjöldum
 • Eftir þrjá mánuði í starfi getur starfsfólk fengið frítt árskort í sundlaugar bæjarins
 • Eftir þrjá mánuði í starfi getur starfsfólk fengið frítt bókasafnskort í Bókasafn Garðabæjar ásamt fríu menningarkorti í Hönnunarsafn Íslands
 • Eftir sex mánuði í starfi getur starfsfólk fengið heilsuræktarstyrk

Umsóknarfrestur er til og með 20. júní 2024. Staðan er laus strax eða eftir samkomulagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðrún V. Ásgeirsdóttir leikskólastjóri í síma 512-1530 eða með því að senda tölvupóst á gudrunas@akrar.is.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um með því að smella á Skrá inn og sækja um starf hér fyrir neðan.

Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.