Leikskólakennari óskast á Heilsuleikskólann Holtakot

side photo

Heilsuleikskólinn Holtakot auglýsir eftir leikskólakennara í 100% starfshlutfall.

Holtakot er 4 deilda leikskóli og er hann staðsettur á Álftanesi/Garðabæ. Uppeldis og agastefna skólans er "Uppeldi til ábyrgðar". Við erum Heilsuleikskóli og leggjum mikið upp úr hreyfingu, listsköpun og hollu matarræði. Auk þess erum við "leikur að læra" skóli þar sem börn læra stafi, tölur og form í gegnum leikinn. Skólinn er hlýlegur og er lögð mikil áhersla á heimilislegt umhverfi og samskipti sem einkennast af virðingu fyrir börnum, starfsfólki og foreldrum.

Einkunnarorð skólans eru: Jákvæðni, virðing og öryggi. Áhersla er lögð á metnaðarfullt starf.

Stefna leikskólans í starfsmannahaldi er að í skólanum starfi uppeldismenntaðir starfsmenn af báðum kynjum. Heimasíða leikskólans http://www.holtakot.is/ 

Helstu verkefni:

 • Vinna að uppeldi og menntun barnanna undir stjórn deildarstóra
 • Vinna að faglegu starfi deildar
 • Tekur þátt í foreldrasamvinnu

Menntun, hæfni og reynsla:

 • Leyfisbréf til kennslu, önnur uppeldisfræðimenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Að lágmarki 90 námseiningar á einu námssviði aðalnámskrár og menntunarfræði leikskóla
 • Reynsla af starfi í leikskóla eða starfi með börnum er æskileg
 • Ánægja af því að starfa með börnum
 • Áhugi á heilsueflandi leikskólastarfi og hreyfingu
 • Frumkvæði, samskiptahæfni og sjálfstæði í vinnu
 • Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
 • Góð íslenskukunnátta er skilyrði

*Fáist ekki starfsmaður með leyfisbréf til kennslu kemur til greina að ráða háskólamenntaðan einstakling tímabundið til starfa sbr. lög nr. 95/2019.

Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 12. október 2023. Best væri ef umsækjandi geti hafið störf sem fyrst

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Skúladóttir leikskólastjóri í síma 5502381 / 8215018 eða með því að senda fyrirspurn á ragnhildursk@leikskolarnir.is 

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við hlutaðeigandi stéttarfélags.

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til að sækja um.

Umsækjendur eru beðnir um að sækja um með því að smella á Skrá inn og sækja um starf hér fyrir neðan. Umsóknum skal fylgja ítarleg starfsferilskrá.